User agent %
Mozilla/5.0 64.35
DotBot/1.1 9.85
SemrushBot/3~bl 7.68
SemrushBot/6~bl 5.54
SemrushBot/1.2~bl 2.16
FemtosearchBot/1.0 2.08
AlphaBot/3.2 1.39
BUbiNG 0.84
YandexBot/3.0 0.73
MSIE 9.0 0.60
Others 4.78