User agent %
Mozilla/5.0 68.76
SemrushBot/3~bl 8.48
DotBot/1.1 7.08
SemrushBot/1.2~bl 2.39
FemtosearchBot/1.0 2.29
SemrushBot/6~bl 2.01
AlphaBot/3.2 1.53
BUbiNG 0.93
YandexBot/3.0 0.79
MSIE 9.0 0.64
Others 5.09